Περιγραφή

Η σπάτουλα υπερήχων είναι μια από τις πιο δημοφιλείς καλλυντικές διαδικασίες μεταξύ των καλλυντικών μεταξύ πολλών καλλυντικών συσκευών. Μετατρέπει ηλεκτρικές δονήσεις από 24000 φορές ανά δευτερόλεπτο σε μηχανικές δονήσεις με χιλιάδες φορές το δευτερόλεπτο.

Συνδυάζεται με όλο την διαδικασία της υδροδερμοαπόξεση, με βαθύ καθαρισμό ή και με καλλυντικες θεραπείες.