Το Σολάριουμ είναι μέθοδος τεχνητού μαυρίσματος που γίνεται με τη χρήση ειδικού μηχανημάτος.